08-02-2014 – T.I.N. Trainingsweekend

Op zaterdag 8 en zondag 9 februari 2014 heeft Taekwon-Do International Nederland (T.I.N.) in De Buitenjan te Veldhoven een Technisch Trainingsweekend georganiseerd. Het weekend was bedoeld om (samen) het technische niveau van alle instructeurs aan te scherpen en om er voor te zorgen dat de uitleg richting de leerlingen eenduidig is, dan wel blijft. Naast de instructeurs van de bij T.I.N. aangesloten scholen waren ook de assistenten vanaf 3de Dan uitgenodigd. Namens Taekwon-Do School Martowirono hebben Claudia Martowirono, Raymond Eikema en Albert van Someren aan dit trainingsweekend deelgenomen.

Zaterdag 8 februari

Na aankomst, een kop koffie (of twee) en het verdelen van de kamers, is rond 10:00 uur gestart met de eerste training. Master Chris Eikenhorst verzorgde de warming-up  en na enige tijd was het geen overbodige luxe een extra deur open te zetten. Hierna is de groep in tweeën gesplitst. De derde Danners hebben Tuls gelopen onder leiding van Master Paul Dekker en de rest werd geïnstrueerd door Master Chris en Sabum Marco Zandbergen. Er is veel aandacht geschonken aan de standen, in combinatie met de uitgevoerde technieken. Moet de techniek full faced, half faced of side faced worden uitgevoerd? Dit, om uiteindelijk de maximale kracht te kunnen genereren. Als vervolg op de praktische uitvoering van technieken volgde na de lunch een theoretische uitleg over de wijze hoe de maximale kracht kan worden gegenereerd.

Sabum Hendry Bloks heeft in de middaguren een training sportsparring verzorgd, waarbij de nadruk is gelegd op het bewegen en het snel(ler) reageren op de tegenstander. Mooi te zien hoe de hoger gegradueerden, de veteranen binnen de bond, vol overgave de training hebben gevolgd. We kijken uit naar de volgende Landelijke Wedstrijd Training (dat zouden meer mensen moeten doen).

Na het diner (soep, nasi en een toetje) was het tijd om de Tenets en de Do te bespreken. Wat maakt Taekwon-Do anders dan een sport alleen? Hoe wordt hier binnen de scholen mee omgegaan? Naast de gedragsregels is ook gekeken hoe wij (de scholen) er voor kunnen zorgen  dat zo veel mogelijk leden de landelijke trainingen blijven/gaan volgen, deel zullen nemen aan wedstrijden en hoe de omvang van de school vergroot kan worden.

Zondag 9 februari

Vanaf 08:00 uur kon er worden ontbeten, zodat om 09:00 uur de training kon worden vervolgd. In dezelfde setting als zaterdag werd na de warming-up nog een kleine 2 uur verder gegaan met het onderdeel Tuls. Voor de middag is een start gemaakt met stap-sparring. Hierbij is de groetprocedure nog een keer onder de loep genomen, het geven van de juiste commando’s en het op de juiste wijze uitvoeren van de technieken. Een belangrijk onderdeel binnen de cyclus van het Taekwon-Do, het eerste aspect waarbij de beoefenaar te maken krijgt met een partner. Reden genoeg om hier na de lunch nog enige tijd mee door te gaan.

Na bespreking en beoefening van Sambo Matsogi, Ibo Matsogi, Ilbo Matsogi en Ban Jayoo Matsogi is afsluitend Hosinsul aan bod gekomen.

Terug in onze verblijfsruimte zijn de tassen gepakt, de kamers opgeruimd en is het weekend geëvalueerd. We kijken terug op een nuttig en gezellig weekend.