Maatregelen i.v.m. het coronavirus

Leden: Voor wat betreft de maatregelen die wij hebben genomen omtrent het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, verwijzen wij naar de e-mail berichten die wij hebben gestuurd naar jullie (ouders). En verder …

Op de website van de Rijksoverheid en het NOC*NSF zijn alle huidige maatregelen te lezen. Hieronder beperken wij ons tot hetgeen ons direct als sportschool vanaf 1 juli betreft.

* Binnensportaccommodaties mogen weer open. De regie bij het openstellen ligt bij de gemeenten, die daar afspraken over maken met de sportaanbieders. Dit kan per gemeente verschillen.

* Sporters, ongeacht leeftijd, hoeven de 1,5 meter afstand niet meer in acht te nemen.

Let op: voor en na aanvang van de training moet iedereen vanaf 18 dat wel!

Goed nieuws … en toch verandert er voor ons (in ieder geval tot aan de zomervakantie) niet zoveel voor wat betreft de invulling van de trainingen.

* Wij laten onze senioren met een onderlinge afstand trainen. De senioren blijven op een minimale afstand van 1,5 meter trainen ten opzichte van de jeugd tot 18 jaar. Het onderlinge contact binnen onze jeugd en junioren groep is gefaseerd opgeschaald, maar nog niet zo als normaal. Ook de komende weken blijft dit zo.

* Ondanks dat er weer binnen gesport mag worden, willen wij in deze een voorzichtige houding aannemen en hebben wij besloten tot aan de zomervakantie buiten te blijven trainen.

* Wilt u langskomen voor een proefles en bent u niet bekend met onze tijdelijke trainingslocatie? Neem even contact met ons op!

Na onze berichtgeving aan de gemeentes en de exploitanten van de sportaccommodaties waar wij lessen verzorgen, hebben wij inmiddels van 3 partijen te horen gekregen dat zij de deuren nog dicht moeten houden. Dit, omdat de betreffende accommodaties nog niet geheel voldoen aan de in de nieuwe noodverordening van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) gestelde eisen.

Aandachtspunten

Hoewel er voorzichtig aan meer bewegingsruimte komt, blijven de volgende algemene maatregelen van kracht:

1) Bij ziekte of verkoudheid vragen wij jullie om niet te komen trainen.

2) Houd de regels met betrekking tot algemene hygiëne in de gaten.

3) Hoest of nies in je elleboog.

4) Hoewel wij in de openbare ruimte trainen, vragen wij ouders om niet bij de training aanwezig te zijn, om zo het aantal volwassenen te beperken. In veel gevallen zullen wij voor de sportzaal of op een nabij gelegen veld of parkeerplaats trainen, waardoor de ouder(s) wellicht vanuit de auto de training kunnen aanschouwen.

Overig

1) Ga voor de training thuis naar het toilet!

2) Trek (thuis) je dobok / sportkleding aan (er mag een jas/trainingsvest overheen gedragen worden).

3) Draag sportschoenen, want wij trainen met schoenen aan.

4) Neem een bidon of flesje water mee.

5) Neem papieren zakdoeken mee voor het eventuele snuiten.

Als Taekwon-Do school zullen wij een aantal voorzieningen treffen waardoor veiligheid en hygiëne kunnen worden gewaarborgd.

Mocht een buitentraining door slechte weersomstandigheden niet plaats kunnen vinden, dan laten wij dat tijdig aan de betreffende groep weten.

Tot aan de zomervakantie begint een 2-tal lessen vroeger dan normaal:

Dinsdag – Elburg (FitMix! – Circuittraining) – van 19:00 tot 20:00 uur.

Donderdag – Epe (TKD Junioren / Senioren) – van 19:00 tot 20:00 uur.