Etikette

Het gedrag en de houding van de beoefenaar binnen het Taekwon-Do wordt in principe door de opvatting over etikette bepaald. De Aziatische oorsprong van de gevechtskunsten bracht een aantal gedragsregels met zich mee, dat nogal sterk afwijkt van de westerse regels op dit punt. De strakheid in het groeten en in de onderlinge disciplinaire verhoudingen tussen leerlingen en de leraar anderzijds is in Azië veel strenger en strakker geregeld dan in Europa. De gedragsregels dienen een geïntegreerd onderdeel te vormen van de Taekwon-Do opleiding. Het is daarom van belang binnen de vereniging of school de gedragsregels op te stellen waarbinnen de Taekwon-Do beoefenaar zich dient te bewegen. Bij de doelstelling van de vereniging of school, voor wat betreft de opvattingen over etikette, is het echter wel van belang het volgende niet uit het oog te verliezen: Hoffelijkheid en vriendelijkheid; onkreukbaarheid; toepassing etikette; correct gedrag.

Etikette in de dojang

Algemeen aspect

Goed verzorgd de zaal binnenkomen (denk aan schone handen en voeten; kort geknipte nagels); Geen sieraden en scherpe voorwaarden dragen; Een schone witte dobok dragen, voorzien van de juiste aftekening; De kleding gesloten dragen, met de juiste kleur band en slip (correct geknoopt); Eventuele verwondingen vooraf verzorgen, en indien nodig tijdens de les verzorgen vanwege infectiegevaar en ter bescherming van de orde en netheid in de dojang; Binnen de dojang nooit roken, schoenen dragen of dranken nuttigen; Geen lessen verzorgen zonder toestemming van de leraar.

 

Specifiek aspect

Niet onnodig kletsen tijdens de les (alleen hard trainen); De verlangde beleefdheidsvormen goed in acht nemen; Binnen en buiten de dojang de Taekwon-Do regels goed in acht nemen en de opgelegde discipline in stand houden door middel van een goed en correct gedrag ten opzichte van medemens en diens leefwereld.