Graduaties

De meeste mensen willen weten of zij na een periode van beoefening beter zijn geworden óf vooruit zijn gegaan. Bij Taekwon-Do is dit enigszins meetbaar door de geleerde zaken te toetsen aan een verwachtingspatroon dat bij iedere graduatie zou kunnen worden verwacht. Binnen het Taekwon-Do wordt gewerkt met graden. De beoefenaars tot de zwarte band worden ingedeeld in Gup-graadhouders. Per Gup-graad wordt een andere kleur band aangehouden. De kleuren zijn ingedeeld in 5 hoofdkleuren en 5 combinatiekleuren. Vanaf de zwarte band worden de beoefenaars ingedeeld in dan-graadhouders.

Indeling van de graduaties

Witte band 10e Gup Aanvanger B-klasse
Witte band/gele slip 9e Gup Beginner B-klasse
Gele band 8e Gup Beginner B-klasse
Gele band/groene slip 7e Gup Beginner B-klasse
Groene band 6e Gup Beginner B-klasse
Groene band/blauwe slip 5e Gup Beginner B-klasse
Blauwe band 4e Gup Gevorderde A-klasse
Blauwe band/rode slip 3e Gup Gevorderde A-klasse
Rode band 2e Gup Gevorderde A-klasse
Rode band/zwarte slip 1e Gup Gevorderde A-klasse
Zwarte band 1e dan Gevorderde A-klasse
Zwarte band en hoger 2e dan en hoger Gevorderde AA-klasse

Betekenis van de bandkleuren

Iedere bandkleur heeft een eigen betekenis. Hieronder staat voor elke kleur de betekenis.

Wit

Onschuldig; waarbij de beginnende leerling nog geen voorkennis heeft van de sport / kunst Taekwon-Do.

 

 

Geel

Aarde; waarbij een plant ontspruit en zich wortelt, zoals de leerling de taekwon-do basis bij zich vastlegt.

 

 

Groen

Kleur van de plant, die groeit en zich ontwikkelt. Ook de leerling begint zich in het taekwon-do te ontwikkelen.

 

 

Blauw

De hemel, waarnaar de plant zich rijpt in een torenhoge boom. Op dezelfde wijze boekt de leerling

vooruitgang in zijn / haar training.

 

Rood

Gevaar; waardoor de leerling wordt gewaarschuwd zijn controle te beoefenen. Als waarschuwing voor de

tegenstander geldt weg te blijven.

 

Zwart

Het tegenovergestelde van wit. Het betekent daarom de rijpheid en vaardigheid in Taekwon-Do. Het geeft

aan de drager het gevoel tegen duisternis en angst ondoordringbaar te zijn.

 

 

Tot aan de dan-graadexamens is ieder bevoegd leraar vrij om binnen zijn/haar school/vereniging te bepalen of er examens worden afgenomen; hoe vaak dit gebeurt én welke normen of eisen er worden gesteld. Voor de dan-graadexamens gelden zowel nationale als internationale voorschriften. Het verdient aanbeveling vanaf de witte band naar de eisen voor het 1e dan-graadexamen toe te werken. Taekwon-Do School Martowirono probeert haar bij de Gup-graden behorende eisen zoveel mogelijk af te stemmen met die van de International Taekwon-Do Federation (I.T.F.).