Exameneisen Dan 01

Onderstaande is overgenomen uit het dangraadreglement van Stichting Taekwon-Do International Nederland (januari 2013, versie 1.8). Naast alle in het reglement genoemde voorwaarden om aan het examen deel te mogen nemen, het volgende.

Theorie

De kandidaat dient de namen en betekenissen van de Tuls (1 t/m 9) te kennen én dient desgevraagd bij het onderdeel Tuls de examencommissie hierover informatie te kunnen verstrekken. Hiernaast dient de kandidaat de Koreaanse nomenklatuur van de examenonderdelen en de voornaamste fundamentele oefeningen te kennen. De kandidaat krijgt een theorie test van ongeveer 10 vragen.

Praktijk

Tuls

De kandidaat dient Tul 1 t/m 9 te kunnen demonstreren. Voor dit onderdeel zal minimaal 3 Tuls gedemonstreerd dienen te worden, waarvan Hwa-Rang en Choong-Moo een vast examen-onderdeel vormt.

 

Sparring

De kandidaat dient voor dit onderdeel de volgende sparringsoefeningen te demonstreren:

Sambo matsogi (3 stapsparring)

Ibo matsogi (2 stapsparring)

Ilbo matsogi (1 stapsparring)

Ban jayoo matsogi (half vrije sparring)

Jayoo matsogi (vrije sparring)

Sportsparring, met beschermers.

De sparring moet inherent aan de graduatie van de kandidaat worden uitgevoerd. Alle voorkomende gesprongen technieken behoren verwerkt te worden in de verschillende onderdelen.

 

Hosinsul (Zelfverdediging)

De kandidaat dient zich te verdedigen met onwijken, bevrijdingen, stoptechnieken en controletechnieken.

 

Kye-pa (Breektechniek)

De kandidaat dient voor dit onderdeel 1 of 2 breektesten te kunnen uitvoeren; een handtechniek en/of een voettechniek uit stand. Jeugdleden dienen een voettechniek uit te voeren op 1 plank. Junioren dienen een handtechniek uit te voeren op 1 plank, en een voettechniek op 1 plank. De Senioren dienen een handtechniek op 2 planken uit te voeren, en een voettechniek op 1 plank. Het benodigde aantal vurenhouten planken dient door de examenkandidaat te worden meegenomen. Afmeting: 30 cm. x 30 cm. x 1,8 cm. Voor het examen wordt door de voorzitter van de examencommissie de keuze van techniek(en) vastgesteld.