Exameneisen Dan 03

Ondanks dat de hoofdinstructeurs van Taekwon-Do School Martowirono zelf Dan-examens (tot een bepaalde graad) af mogen nemen, hebben zij besloten haar leerlingen een Dan-examen af te laten leggen dat landelijk wordt georganiseerd door de Nationale bond waarbij Taekwon-Do School Martowirono is aangesloten. Hieronder volgt een uiteenzetting van hetgeen de examenkandidaat dient te kennen / demonstreren.

Theorie

De kandidaat krijgt een schriftelijke theorietest van 10 open vragen. Onze leden krijgen ruim voorafgaand aan het examen een document aangereikt, met daarin de theorie die mogelijk kan worden gevraagd.

Praktijk

Tuls

De kandidaat dient Tul 13 t/m 15 te kunnen demonstreren.

 

Sparring

De kandidaat dient voor dit onderdeel de volgende sparringsoefeningen te demonstreren:

Ilbo matsogi (1 stapsparring)

Ban jayoo matsogi (half vrije sparring)

Jayoo matsogi (vrije sparring).

De sparring moet inherent aan de graduatie van de kandidaat worden uitgevoerd. Alle voorkomende gesprongen technieken behoren verwerkt te worden in de verschillende onderdelen.

 

Hosinsul (Zelfverdediging)

Aanval zonder wapen. De kandidaat dient zich te verdedigen met ontwijken, bevrijdingen, stoptechnieken en controletechnieken. Hiernaast dient de kandidaat zich te kunnen verdedigen tegen aanvallen met een mes. Ook bij dit onderdeel dient de kandidaat de diverse mogelijke verdedigingen te demonstreren.

 

Kye-pa (Breektechniek)

De kandidaat dient voor dit onderdeel meerdere breektesten te kunnen uitvoeren; drie hand- en/of voettechnieken uit stand én drie gesprongen technieken. De breektest die kan worden gevraagd is afhankelijk van de leeftijd van de kandidaat. Jeugdleden hoeven niet alle handtechnieken uit te kunnen voeren en veteranen (40+) hoeven geen gesprongen technieken uit te voeren. De mogelijke uit te voeren technieken zijn bepaald door de voorzitter van de examencommissie. Deze zijn bekend bij de hoofdinstructeurs. Een week voor het examen wordt door de voorzitter van de examencommissie de daadwerkelijke uit te voeren technieken kenbaar gemaakt. Het benodigde aantal vurenhouten planken dient door de examenkandidaat te worden meegenomen. Afmeting: 30 cm. x 30 cm. x 1,8 cm.