Breektechnieken

Breektesten worden binnen het Taekwon-Do veelal gebruikt om de kracht en effectiviteit van de verschillende technieken te kunnen testen of te kunnen demonstreren. Breektesten geven een inzicht in de eigen veelal onderschatte mogelijkheden. Ook stimuleert de uitvoering van breektesten het doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en het zelfvertrouwen.

Er van uitgaande dat iedere Taekwon-Do beoefenaar tijdens demonstraties, examens of wedstrijden geconfronteerd wordt met de uitvoering van een breektest, dient dit onderdeel dan ook zorgvuldig te worden voorbereid.

Evenals bij de andere hoofdonderdelen in het Taekwon-Do dient ook bij de uitvoering van breektesten een uitgebreid trainingsprogramma de basis te vormen. Aangepaste training in de vorm van stootkussens, trapzakken en stootblokken zorgt voor de juiste timing én het harden van de lichaamsdelen die met het materiaal in contact komen. Met de juiste mentale instelling, gecombineerd met een correcte techniek, is het mogelijk zware breektesten probleemloos uit te voeren zonder daarbij blessures op te lopen. Breektesten geven een inzicht in de eigen veelal onderschatte mogelijkheden. Ook stimuleert de uitvoering van breektesten het doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en zelfvertrouwen.