Zelfverdediging

De zelfverdediging (hosinsul) is er op gericht om gebruik makend van de zwakke punten in de aanval van de tegenstander, op een gecontroleerde manier tot bevrijding, controle of ontwapening te komen. In de Tuls is een aantal van deze technieken opgenomen, veelal gecombineerd of ter inleiding van de technieken waaruit de Tuls zijn opgebouwd. Door het demonstreren van zelfverdedigingstechnieken krijgt de toeschouwer direct een beeld van het nut van de vele aanvals- en verdedigingstechnieken die het Taekwon-Do rijk is. Het onderdeel zelfverdediging is als volgt onder te verdelen:

Bevrijdingen

Het doel bij bevrijdingen is jezelf te verdedigen tegen een aanval, waarbij met een maximum aan techniek en een minimum aan kracht dient te worden gewerkt. De aanval kan plaatsvinden in de vorm van vastpakken, omklemmen of duwen.

Controle technieken

Bij controle technieken zorg je ervoor te verdedigen tegen de aanval, waarna je er tevens voor zorgt dat de aanvaller niet nog een aanval kan plaatsen. Dat kun je voorkomen door een klem- of opbrengtechniek uit te voeren.

Werptechnieken

Een werptechniek pas je toe als uitbreiding op óf als combinatie met de controle techniek.

Ontwapeningstechnieken

Het gebruik van zelfverdedigingstechnieken tegen een aanval met wapens. De nadruk behoort te liggen op het ontwapenen van de tegenstander, waarna er gecombineerd kan worden met controle- of werptechnieken.

Zelfverdediging is een geliefd onderdeel bij demonstraties. Door deze technieken te demonstreren krijgt de toeschouwer direct een beeld van het nut van de vele aanvals- en verdedigingstechnieken die het Taekwon-Do rijk is.